Yiğit Gözübüyük

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Yiğit Gözübüyük, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy’de fon yöneticisi olarak portföy yönetimi sektörüne adım atmıştır. Ardından 2019 yılı sonuna kadar İş Portföy’de çoklu varlık masasında çeşitli serbest fonları yönetmiştir. Ziraat Portföy’de portföy yönetiminde sayısal stratejiler geliştirilmesi, varlık dağılımında istatistiksel modellerin ve makine öğreniminin kullanılması gibi mesleki ilgi alanlarında çalışma fırsatı bulmuş, araştırma ve strateji müdürü olarak görev almıştır. 2020 yılı sonunda OYAK Portföy’e genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır.