Seçil Sayın Kutluca

Sermaye Piyasası Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi

Başuzman

1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Seçil Sayın Kutluca 2002 yılından beri Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman olarak görev yapmaktadır.  SPK’da “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”, “Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi” hazırlığı, koordinasyonu, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”’, AB Finansal Hizmetler müktesebatı alanlarında çalışmakta, sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim konularına OECD, IOSCO ve G20 politika belirleme süreçlerinde katkı sağlamaktadır. TSPB, TKYD ve TÜYİD sürdürülebilirlik eğitim programlarına eğitici olarak destek vermekte, sermaye piyasalarının gelişimi ile ilgili uluslararası kuruluşlarca düzenlenen panellere konuşmacı olarak katılmaktadır.  Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2011 yılından beri Başkanlığı ve Sekreteryasını üstlendiği “İSEDAK Sermaye Piyasası Kurulları Forumu” koordinasyonunu yürütmektedir. 2005 yılında Chevening bursiyeri olarak Birmingham Üniversitesi’nden AB Hukuku lisansüstü sertifikası ve 2008 yılında City, University of London’dan Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisans derecesi almıştır.