Ozan Altan

İş Yatırım

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

1976 Ankara doğumlu olan Ozan Altan, Özel Yükseliş Lisesi’nin ardından lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F./İktisat ana bilim dalında tamamladı. 2002 yılında İş Bankası’na katılan Altan, 2004 yılında İş Yatırım’da göreve başladı. Borsa İşlem Aracılığı ve Mevzuat Uygunluk çalışmalarından sonra 2007 yılında İş Yatırım’ın halka arzıyla birlikte Yatırımcı İlişkileri biriminin kuruluş çalışmalarında görev aldı. Sermaye piyasalarının hemen her alanında deneyim sahibi olan ve halen İş Yatırım Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Altan, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde 2013-2019 döneminde Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Başkanı ve 2019-2020 döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundu. Altan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisanslarına sahiptir.