Mine İzmirli

Deloitte Türkiye

Risk Danışmanlığı Bölümü- Kıdemli Müdür, Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Mine İzmirli, Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı bölümünde Kıdemli Müdür olarak çalışmaktadır. Sürdürülebilirlik Hizmetleri ekibinden sorumludur. Uzmanlık alanları Sürdürülebilir Kalkınma, Çevresel ve Sosyal Etki Ölçümü, ESG raporlaması, İklim Riskleri ve Sürdürülebilir Finanstır.

Çevre kaynakları yönetimi ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında 15 yıllık deneyime sahip olan Mine İzmirli STK’lar ve Türkiye’nin önde gelen Bankalarının da aralarında bulunduğu kurumlara sürdürülebilirlik alanında Savunuculuk Koordinatörü, Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı ve İş Geliştirme Direktörü olarak hizmet verdi. Sabancı Üniversitesi Executive MBA ve Professional MBA programlarında Integrating Sustainability Management into Business Strategy ve Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Çevresel Planlama ve Etki Yönetimi derslerini verdi.

2004 yılı Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 2004-2006 yıllarında Fransa’nın Nice Şehrinde Nice-Sophia Antipolis Üniversitesi “Çevre Kaynakları Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma” Yüksek Lisans Programını tamamladı.

(Özel sektör ve STK’lara yönelik Avrupa Komisyonu, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı-SIDA ve Türkiye’de kalkınma ajansları tarafından finanse edilen 12 kalkınma projesi geliştirdi ve yönetti.)