Dr. M. Aslı Küçükgüngör

Sermaye Piyasası Kurulu

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Başuzman

Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) başuzman olarak görev yapmaktadır. The London School of Economics and Political Science’da Jean Monnet bursiyeri olarak, “Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku Konusunda Uzmanlaşmış Yüksek Lisans Programı”nı tamamladıktan sonra, SPK’da Sermaye Piyasası düzenlemelerinin AB müktesebatı ile uyumlaştırılarak Türk hukukuna aktarılmasına yönelik olarak çok sayıda AB teknik yardım projesinde aktif olarak görev almıştır. Uzmanlık alanları AB Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim ile AB Mali Hizmetler düzenlemeleridir. Bunun yanı sıra Dr. KÜÇÜKGÜNGÖR, SPK’yı başta UNIDROIT ve IOSCO olmak üzere çeşitli uluslararası organizasyonlarda temsil ederek, uluslararası kuruluşlarla sermaye piyasası alanında ortak gerçekleştirilen çalışmalara katılmıştır. Son olarak SPK’nın EBRD tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kitle Fonlamasına İlişkin İkincil Düzenlemeler Hakkında Destek Projesi”nde proje koordinatörü olarak görev almıştır. Dr. KÜÇÜKGÜNGÖR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora derecesini kazanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev almaktadır.