H. Ebru Töremiş

Sermaye Piyasası Kurulu

Başuzman Hukukçu

H. Ebru TÖREMİŞ 2004 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamlayarak, 2006 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman hukukçu yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden özel hukuk alanında yüksek lisans, 2021 yılında ise Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yine özel hukuk alanında doktora derecesine hak kazandı. Diğer birçok mevzuat çalışmasının yanı sıra, SPK ile EBRD arasında yürütülen “Türkiye’de Kitle Fonlamasına İlişkin İkincil Düzenlemelerin Hazırlanmasına Destek Verilmesi” konulu proje çalışma grubunda ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’nin hazırlık çalışmalarında aktif rol aldı. Halen SPK’da Hukuk İşleri Dairesi nezdinde başuzman hukukçu olarak görev yapmaktadır.