Gül Özcan

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Saklama Operasyonları Direktörlüğü, Direktör

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesinde tamamladıktan sonra, 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında başlayan kariyer yoluna, Sermaye Piyasası Kurumu olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin çeşitli birimlerinde farklı görevler alarak devam etmiştir. Yine Sermaye Piyasası Kurumu olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 2003 yılındaki kuruluşunda, operasyonel ve teknolojik altyapıların oluşturulması ve yönetilmesi görevlerinde bulunmuştur.

 MKK’da devam eden kariyerinde, Sermaye Piyasası ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında; kaydi izleme ve saklama temelinde tüm menkul kıymetler ve diğer ürünlere yönelik projelerin hayata geçirilmesinde ve operasyonlarının sağlanmasında Saklama Operasyonları Direktörlüğünde çeşitli görevler alan Özcan,  halihazırda Saklama Operasyonları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

 Direktörlüğün son dönemde tamamlanan ve devam eden önemli projeleri; Kitle Fonlaması Sistemi, Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) izlenmesi, SPK’nunu kapsamında olmayan anonim şirketlerin hamiline yazılı paylarının izlenmesidir.